Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA LED KHAPHACO

ĐÈN PHA LED KHAPHACO

ĐÈN PHA LED KHAPHACO

ĐÈN PHA LED KHAPHACO
ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-200W

ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-200W

3.990.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: 6000K

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-200W

ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-300W

ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-300W

4.650.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: 6000K

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN PHA LED KHAPHACO PLRX-300W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-60-60W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-60-60W

4.006.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 60W

Kích thước: L255*W298*H278mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-60-60W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-90-90W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-90-90W

5.555.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 90W

Kích thước: L340*H298*H278mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-90-90W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-005-36W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-005-36W

2.185.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 36W

Kích thước: L326*H197mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-005-36W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-006-70W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-006-70W

3.472.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 70W

Kích thước: L440*H248mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-006-70W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-007-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-007-100W

5.050.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 100W

Kích thước: L558*H329mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO SDD-007-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-100-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-100-100W

3.304.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 100W

Kích thước: L425*W325*H105mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-100-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-200-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-200-200W

5.978.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 200W

Kích thước: L425*W390*H110mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-200-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-320-320W

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-320-320W

10.256.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 320W

Kích thước: L460*W455*H120mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KC-320-320W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-10W

370.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 10W

Kích thước: L126*W120*H42mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-30W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-30W

746.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 30W

Kích thước: L190*W170*H55mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-30W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-20W

531.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 20W

Kích thước: L175*W155*H50mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-100W

1.895.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 100W

Kích thước: L270*W250*H85mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-50W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-50W

1.093.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 50W

Kích thước: L235*W200*H75mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-50W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-200W

3.850.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 200W

Kích thước: L353*W370*H120mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KQD-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

255.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L126*W120*H42mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

302.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 10W

Ánh sáng:Đỏ, xanh lá, xanh dương

Kích thước: L126*W120*H42mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

328.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 10W

Ánh sáng: RGB-đổi màu

Kích thước: L126*W120*H42mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-10W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

415.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L183*W180*H44mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

5.050.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 20W

Ánh sáng: Đò, xanh lá, xanh dương

Kích thước: L183*W180*H44mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-20W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-30W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-30W

602.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L227*W221*H52mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-30W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-50W

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-50W

900.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 50W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L285*W274*H62mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KPS-50W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE100-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE100-100W

1.936.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 100W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L290*W290*H90mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KE100-100W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE70-70W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE70-70W

1.485.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 70W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L290*W290*H90mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KE70-70W

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-24W

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-24W

2.030.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 24W

Kích thước: L130*W165*H135mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-24W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE150-150W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE150-150W

2.800.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 150W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L315*W335*H100mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KE150-150W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE200-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KE200-200W

4.410.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 200W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: L370*W370*H120mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO KE200-200W

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-40W

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-40W

2.745.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 40W

Kích thước: L160*W210*H140mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO KGD-40W

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-3W

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-3W

378.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000k

Kích thước: L140*W30*H25mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-3W

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-6W

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-6W

518.000 VNĐ

Chíp LED Epistar, Drive Taiwan

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000k

Kích thước: L210*W45*H30mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

ĐÈN PHA KHAPHACO JGD-6W

ĐÈN PHA KHAPHACO FBD-50W

ĐÈN PHA KHAPHACO FBD-50W

2.212.000 VNĐ

Chíp LED Mỹ Bridgelux

Công suất: 50W

Kích thước: 235*H300mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 3 năm

ĐÈN PHA KHAPHACO FBD-50W