Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING
ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

10.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 100W

Kích thước: phi 270*290*310mm

Chiếu xa: 500m

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

12.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 150W

Kích thước: phi 370*390*320mm

Chiếu xa: 700m

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W

23.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 200W

Kích thước: phi 450*420*350mm

Chiếu xa: 1000m

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W