ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSLIGHTING
ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

10.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 100W

Kích thước: phi 270*290*310mm

Chiếu xa: 500m

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX100 - 100W

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

12.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 150W

Kích thước: phi 370*390*320mm

Chiếu xa: 700m

ĐÈN PHA LED RỌI XA GSRX150 - 150W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W

23.500.000 VNĐ

Sử dụng chíp Led -USA

Công suất: 200W

Kích thước: phi 450*420*350mm

Chiếu xa: 1000m

ĐÈN PHA RỌI XA GSRX200 - 200W