Google reCAPTCHA v3

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN KHAPHACO

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN KHAPHACO
ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-1

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-1

1.050.000 VNĐ

Công suất: 27W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600*600mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-1

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-2-32W

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-2-32W

1.120.000 VNĐ

Công suất: 32W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:300*1200mm

Chất liệu: thép cao cấp

ĐÈN PHẢN QUANG ÂM TRẦN GSD-2-32W