Google reCAPTCHA v3

ĐÈN SOI TRANH KHAPHACO

ĐÈN SOI TRANH KHAPHACO

ĐÈN SOI TRANH KHAPHACO

ĐÈN SOI TRANH KHAPHACO
ĐÈN SOI TRANH ST-2211/3

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/3

465.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 300xH420mm

Chất liệu: Inox

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/3

ĐÈN SOI TRANH ST-164/9W

ĐÈN SOI TRANH ST-164/9W

504.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 580xH120mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-164/9W

ĐÈN SOI TRANH ST-168/9W

ĐÈN SOI TRANH ST-168/9W

756.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 600xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

 

ĐÈN SOI TRANH ST-168/9W

ĐÈN SOI TRANH ST-8240L

ĐÈN SOI TRANH ST-8240L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 600xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-8240L

ĐÈN SOI TRANH ST-173/3

ĐÈN SOI TRANH ST-173/3

756.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 480xH70mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-173/3

ĐÈN SOI TRANH ST-174/3

ĐÈN SOI TRANH ST-174/3

756.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 480xH70mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-174/3

ĐÈN SOI TRANH ST-167/24-36W

ĐÈN SOI TRANH ST-167/24-36W

756.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 480xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-167/24-36W

ĐÈN SOI TRANH ST-8243L

ĐÈN SOI TRANH ST-8243L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-8243L

ĐÈN SOI TRANH ST-8214L

ĐÈN SOI TRANH ST-8214L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-8214L

ĐÈN SOI TRANH ST-6261L

ĐÈN SOI TRANH ST-6261L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-6261L

ĐÈN SOI TRANH ST-6262L

ĐÈN SOI TRANH ST-6262L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-6262L

ĐÈN SOI TRANH ST-6263L

ĐÈN SOI TRANH ST-6263L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-6263L

ĐÈN SOI TRANH ST-8215L

ĐÈN SOI TRANH ST-8215L

672.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 500xH100mm

Chất liệu: Kim loại và nhựa mica

ĐÈN SOI TRANH ST-8215L

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/1

204.000 VNĐ

Công suất: 1W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 150xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/2

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/2

360.000 VNĐ

Công suất: 2W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 320xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/2

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/3

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/3

525.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 480xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2205/3

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/1

204.000 VNĐ

Công suất: 1W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 150xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/2

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/2

360.000 VNĐ

Công suất: 2W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 330xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/2

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/3

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/3

525.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 520xH110mm

Chất liệu: Kim loại và pha lê

ĐÈN SOI TRANH ST-2209/3

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/1

270.000 VNĐ

Công suất: 1W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 150xH420mm

Chất liệu: Inox

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/1

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/2

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/2

630.000 VNĐ

Công suất: 2W

Ánh sáng: trắng/vàng

Kích thước: 460xH420mm

Chất liệu: Inox

ĐÈN SOI TRANH ST-2211/2