Google reCAPTCHA v3

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA
ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

16.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH2400

Bóng đèn: LED 80W

Hạt pha lê: 355 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

7.400.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 700xH1800

Bóng đèn: LED 56W

Hạt pha lê: 169 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

16.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 850xH2400

Bóng đèn: LED 76W

Hạt pha lê: 200+168 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089

12.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH1500

Bóng đèn: LED 76W

Hạt pha lê: 173 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6676

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6676

3.870.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH550

Bóng đèn: LED 32W

Hạt pha lê: 138 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6676

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8038

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8038

5.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi L800xW400xH950

Bóng đèn: LED 32W

Hạt pha lê: 145 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8038

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6633

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6633

6.100.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH550

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 73 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6633

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5002B

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5002B

3.750.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH600

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 157 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5002B

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4539

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4539

4.400.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 400xH700

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 168 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4539

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5001

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5001

3.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH800

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 73 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5001

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4568B

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4568B

7.200.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 450xH1200

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 81 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4568B

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4537

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4537

5.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 450xH800

Bóng đèn: LED 24W

Hạt pha lê: 181 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 4537

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6006

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6006

7.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH900

Bóng đèn: LED 36W

Hạt pha lê: 124 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6006

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6001

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6001

7.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH900

Bóng đèn: LED 36W

Hạt pha lê: 119 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 6001