Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN TRANG TRÍ

ĐÈN TRANG TRÍ
ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

5.600.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: :750xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

5.200.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

5.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/600

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

16.800.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH2400

Bóng đèn: LED 80W

Hạt pha lê: 355 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 8002

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

5.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 750xH500+400

Bóng đèn:E27x6 - LED 18W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

14.400.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 780xH500+400

Bóng đèn: LED 70W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/6+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

54.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1150xH2000+500

Bóng đèn: E14x24-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 3512/12+6+6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

44.500.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1150 x H1000+450mm

Bóng đèn: E14 x 36

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1103/24+12

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

21.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14 x 42

Hạt pha lê: 545 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 9903

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

49.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 670 Hạt

Giá trên chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

3.600.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

7.500.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 800xH300

Bóng đèn: LED 100W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 5817/800

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

7.400.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 700xH1800

Bóng đèn: LED 56W

Hạt pha lê: 169 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 7007

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

7.300.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 860xH500+400

Bóng đèn:E27x8 - LED 18W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

18.000.000 VNĐ

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 820xH510+400

Bóng đèn: LED 90W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8136/8+8

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

41.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 1400xH2000+500

Bóng đèn: E14x34-LED

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 9009/16+12+6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

43.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1000 x H11800+450mm

Bóng đèn: E14 x 26 - E27 x 8

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1204/12+8+4

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

14.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14 x 18

Hạt pha lê: 352 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 1971

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

45.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 505 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

3.850.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

3.200.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH300

Bóng đèn: LED 60W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/500

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

16.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 850xH2400

Bóng đèn: LED 76W

Hạt pha lê: 200+168 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 9011

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

10.700.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 900xH610+400

Bóng đèn:E27x12 - LED 25W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM CỔ HUFA CC 6158/12

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

8.200.000 VNĐ

3 Chế độ sáng-có remote

Chất liệu: Inox sus 304 và pha lê

Kích thước: phi 740xH300+400

Bóng đèn: E14x6-LED 50W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM Ý HUFA CY 8156/6

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

15.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 960xH1060+400

Bóng đèn: E14x12-LED 12W

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM NẾN HUFA CN 2008/15

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

41.000.000 VNĐ

Chất liệu: Đồng và đá

Kích thước: phi 1050 x H860+450mm

Bóng đèn: E14 x 30

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM ĐỒNG HUFA CĐ 1180/24+6

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

16.300.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1500mm

Bóng đèn: E14 x 24

Hạt pha lê: 442 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HUFA CFL 89101

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 398 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

3.100.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

3.900.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 600xH300

Bóng đèn: LED 80W-3 chế độ

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN MÂM LED HUFA ML 8389/600

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089

12.000.000 VNĐ

Chất liệu: Kim loại và pha lê

Kích thước: phi 500xH1500

Bóng đèn: LED 76W

Hạt pha lê: 173 hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN THẢ PHA LÊ HUFA FT 5089