Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TRANG TRÍ EUROTO

ĐÈN TRANG TRÍ EUROTO

ĐÈN TRANG TRÍ EUROTO

ĐÈN TRANG TRÍ EUROTO
ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

5.600.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: :750xH300mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8164

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

5.200.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

49.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 670 Hạt

Giá trên chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

3.600.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8121

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

45.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 505 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

3.850.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8127

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 398 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

3.100.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8007

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 355 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9260

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9260

1.650.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9260

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

27.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 247 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9427

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9427

1.650.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-9427

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

22.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1100mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 421 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8032

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8032

1.820.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8032

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

17.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 380 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8891

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8891

1.650.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8891

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

35.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1300mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 335 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8175

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8175

2.180.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8175

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

11.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 237 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8176

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8176

3.100.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8176

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 368 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8112

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8112

2.750.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 500mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8112

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7

37.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 497 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

1.550.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 450XH150mm

Ánh sáng:  3 màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-2152

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8136

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8136

2.000.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 500mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8136

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8137

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8137

2.000.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 500mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8137

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8145

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8145

2.370.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8145

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8146

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8146

2.370.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: 600mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8146

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8177

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8177

4.700.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: :L680xW450xH250mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8177

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8131

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8131

5.900.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: :L950xW750xH200mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8131

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8151

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8151

6.500.000 VNĐ

Có điều khiển

Kích thước: :L1000xW800xH250mm

Ánh sáng: trắng/vàng/đổi màu

chất liệu: pha lê, kim loại

ĐÈN ỐP TRẦN EUROTO ML-8151