Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TUÝP KINGLED

ĐÈN TUÝP KINGLED

ĐÈN TUÝP KINGLED

ĐÈN TUÝP KINGLED
BÓNG ĐÈN KINGLED T8-9-60

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-9-60

135.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 60cm

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-9-60

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120

170.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120cm

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120

200.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 22W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120cm

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120-GL

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120-GL

85.000 VNĐ

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120cm

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-18-120-GL

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120-GL

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120-GL

105.000 VNĐ

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

Công suất: 22W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120cm

BÓNG ĐÈN KINGLED T8-22-120-GL

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-4-30

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-4-30

87.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 4W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 30cm

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-4-30

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-8-60

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-8-60

115.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 8W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 60cm

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-8-60

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-12-90

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-12-90

136.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 90cm

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-12-90

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-16-120

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-16-120

168.000 VNĐ

Chất liệu: hợp kim nhôm và meka

Công suất: 16W

Ánh sáng: 3000k/6000k

Kích thước: 120cm

ĐÈN TUÝP KINGLED T5-16-120