Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TUÝP LED HUFA

ĐÈN TUÝP LED HUFA

ĐÈN TUÝP LED HUFA

ĐÈN TUÝP LED HUFA
ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W

180.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:75*680mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 20W

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W

220.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:75*1350mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT LED 40W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 20W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 20W

80.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 20W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 28W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 28W

100.000 VNĐ

Công suất: 28W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 28W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W

60.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 10W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W

67.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP THUỶ TINH LED HUFA 18W

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 10W

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 10W

98.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 10W

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 18W

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 18W

120.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

BÓNG TUÝP NHÔM LED HUFA 18W

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W

100.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: thuỷ tinh cao cấp

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 10W

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W

120.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: nhôm và meka

ĐÈN TUÝP T8 LIỀN MÁNG HUFA 20W

ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W

ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W

120.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: trắng/vàng/xanh dương

Kích thước:1200mm

Chất liệu: nhôm và meka

ĐÈN TUÝP T5 LIỀN MÁNG HUFA 18W

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

44.000 VNĐ

Máng đơn T8

Kích thước:1200mm

Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

40.000 VNĐ

Máng đơn T8 đầu trắng

Kích thước:1200mm

Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LED ĐƠN T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M

90.000 VNĐ

Máng đôi T8 

Kích thước:1200mm

Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện

MÁNG ĐÈN LED ĐÔI T8 HUFA 1.2M