Google reCAPTCHA v3

ĐÈN TUÝP LED KHAPHACO

ĐÈN TUÝP LED KHAPHACO

ĐÈN TUÝP LED KHAPHACO

ĐÈN TUÝP LED KHAPHACO
ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 20W

ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 20W

280.000 VNĐ

Công suất: 20W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:75*680mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 20W

ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 40W

ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 40W

560.000 VNĐ

Công suất: 40W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:75*1350mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP MEKA ĐÔI KHAPHACO 40W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -9W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -9W

175.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:75*680mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -9W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -18W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -18W

224.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -18W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -36W

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -36W

392.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1500mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP LIỀN MÁNG T8 -36W

DOUBLEWING KHAPHACO 30W

DOUBLEWING KHAPHACO 30W

462.000 VNĐ

Công suất: 30W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1100mm

Chất liệu: Nhựa PC và meka

DOUBLEWING KHAPHACO 30W

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-9W

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-9W

155.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và nhựa cc

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-9W

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-18W

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-18W

225.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: hợp kim nhôm và nhựa cc

BÓNG ĐÈN LED CHỤP NHỰA T8-18W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-9W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-9W

94.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: thủy tinh

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-9W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-18W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-18W

124.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thủy tinh

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH T8-18W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-9W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-9W

84.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: thủy tinh

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-9W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-18W

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-18W

105.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: thủy tinh

BÓNG ĐÈN LED THỦY TINH 2-T8-18W

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 8W

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 8W

154.000 VNĐ

Công suất: 8W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:600mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 8W

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 16W

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 16W

189.000 VNĐ

Công suất: 16W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1200mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm và meka sữa

ĐÈN TUÝP T5 ĐẾ NHÔM 16W

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF401-18W

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF401-18W

435.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1240*60*52mm

Chất liệu: Kim loại và meka 

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF401-18W

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF402-36W

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF402-36W

602.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước:1240*100*52mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN MEKA LED KHAPHACO MF402-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MSYO16-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MSYO16-36W

995.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:1157*100*35mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MSYO16-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MNG-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MNG-18W

505.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:1165*25*60mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO MNG-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL1D-72W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL1D-72W

630.000 VNĐ

Công suất: 72W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:90*1210mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL1D-72W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-36W

448.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:1160*70*30mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-18W

308.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:560*70*30mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO AL4A-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-18W

350.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:590*70*50mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-18W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-36W

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-36W

490.000 VNĐ

Công suất: 36W

Ánh sáng: 6000K

Kích thước:1200*70*50mm

Chất liệu:Kim loại và meka 

ĐÈN TUÝP MEKA LED KHAPHACO WT8-36W