Google reCAPTCHA v3

ĐÈN XƯỞNG LED HUFA

ĐÈN XƯỞNG LED HUFA

ĐÈN XƯỞNG LED HUFA

ĐÈN XƯỞNG LED HUFA
ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 01-80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 01-80W

1.800.000 VNĐ

Công suất: 80W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 455*H450mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 01-80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 02-100W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 02-100W

2.200.000 VNĐ

Công suất: 100W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 455*H450mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 02-100W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W

2.600.000 VNĐ

Công suất: 150W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 500*H475mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 03-150W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04-200W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04-200W

3.400.000 VNĐ

Công suất: 200W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 500*H475mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA NX 04-200W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA -CHOÁ NHÔM-50W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA -CHOÁ NHÔM-50W

340.000 VNĐ

Công suất: 50W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 300-E27mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA -CHOÁ NHÔM-50W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W

4.800.000 VNĐ

Công suất: 80W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 400*H330mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 501-80W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W

5.400.000 VNĐ

Công suất: 120W

Ánh sáng: trắng, vàng

Kích thước: phi 500*H380mm

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bảo hành: 2 năm

ĐÈN NHÀ XƯỞNG HUFA HF-GK 502-120W