Google reCAPTCHA v3

LED DÂY KHAPHACO

LED DÂY KHAPHACO

LED DÂY KHAPHACO

LED DÂY KHAPHACO
LED DÂY KHAPHACO 5050-60 TRẮNG, VÀNG

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 TRẮNG, VÀNG

3.920.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 14,7W/M

Ánh sáng: TRẮNG, VÀNG

Kích thước: 50X50MM

Chất liệu: nhựa trong

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 TRẮNG, VÀNG

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 LÁ, DƯƠNG, ĐỎ

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 LÁ, DƯƠNG, ĐỎ

4.200.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 14,7W/M

Ánh sáng: XANH LÁ, DƯƠNG. ĐỎ

Kích thước: 50X50MM

Chất liệu: nhựa trong

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 LÁ, DƯƠNG, ĐỎ

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 HỒNG

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 HỒNG

5.600.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 14,7W/M

Ánh sáng: HỒNG

Kích thước: 50X50MM

Chất liệu: nhựa trong

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 HỒNG

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 ĐỦ MÀU

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 ĐỦ MÀU

7.000.000 VNĐ

SỬ DỤNG CHÍP LED EPISTAR

Công suất: 14,7W/M

Ánh sáng: ĐỦ MÀU

Kích thước: 50X50MM

Chất liệu: nhựa trong

LED DÂY KHAPHACO 5050-60 ĐỦ MÀU