Google reCAPTCHA v3

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO
  • ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO
  • Mã sản phẩm: ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 980
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

49.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 670 Hạt

Giá trên chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A1

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

45.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1200 x H1800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 505 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A2

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 398 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A9

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1200mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 355 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A10

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

27.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 247 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A3

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

22.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1100mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 421 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A4

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

17.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 380 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A6

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

35.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1300mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 335 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A5

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

11.500.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 600 x H800mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 237 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A13

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

19.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 800 x H1000mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 368 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A15

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7

37.000.000 VNĐ

Chất liệu: pha lê và kim loại

Kích thước: phi 1000 x H1500mm

Bóng đèn: E14

Hạt pha lê: 497 Hạt

Giá chưa bao gồm bóng và V.A.T

ĐÈN CHÙM PHA LÊ EUROTO CFL-A7