Google reCAPTCHA v3

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

THIÊN ĐƯỜNG ÁNH SÁNG

test hufa
  • test hufa
  • Giá: Liên hệ
  • Lượt xem: 965
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

144.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 130*H50mm

Lỗ khoét: 105mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

190.000 VNĐ

Công suất: 10W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*H50mm

Lỗ khoét: 125mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-10W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

245.000 VNĐ

Công suất: 15W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*H50mm

Lỗ khoét: 165mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AKCOB-15W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

80.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 100*H50mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-11-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

100.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 125*H50mm

Lỗ khoét: 95mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-12-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

125.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 145*H50mm

Lỗ khoét: 125mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AT-13-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

90.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 100*H40mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AH-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

90.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 100*H40mm

Lỗ khoét: 75mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA AB-05-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

67.000 VNĐ

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H50mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATH-03-5W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

115.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-01-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

138.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATV-02-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

115.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-03-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

138.000 VNĐ

Công suất: 7W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATB-04-7W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

90.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

140.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 130*H40mm

Lỗ khoét: 100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

155.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 160*H40mm

Lỗ khoét: 120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

240.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 200*H40mm

Lỗ khoét: 170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

90.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*90*H40mm

Lỗ khoét: 70*70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

140.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 130*130*H40mm

Lỗ khoét: 100*100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

155.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 160*160*H40mm

Lỗ khoét: 120*120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

240.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 200*200*H40mm

Lỗ khoét: 170*170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATK-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

144.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 90*H40mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-01-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

170.000 VNĐ

Công suất: 9W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*H40mm

Lỗ khoét: 100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-02-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

210.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*H40mm

Lỗ khoét: 120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-03-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

260.000 VNĐ

Công suất:18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*H40mm

Lỗ khoét: 170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-04-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

144.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 90*90*H40mm

Lỗ khoét: 70*70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-05-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

170.000 VNĐ

Công suất:9W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 120*120*H40mm

Lỗ khoét: 100*100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-06-9W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

210.000 VNĐ

Công suất: 12W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 160*160*H40mm

Lỗ khoét: 120*120mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-07-12W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

260.000 VNĐ

Công suất: 18W

Ánh sáng: 3 chế độ sáng

Kích thước: 200*200*H40mm

Lỗ khoét: 170*170mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATKDM-08-18W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

54.000 VNĐ

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 90*H15mm

Lỗ khoét: 70mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-01-3W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W

74.000 VNĐ

Công suất: 4W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 110*H15mm

Lỗ khoét: 90mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-02-4W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-03-6W

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-03-6W

80.000 VNĐ

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K/6000K

Kích thước: 120*H15mm

Lỗ khoét: 100mm

ĐÈN LED ÂM TRẦN HUFA ATP-03-6W